លោក ឌៀប សីហា​ សាកលវិទ្យាធិការ​ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិក្សាមហាវិទ្យាល័យ

នៅថ្ងៃសុក្រ​ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២  វេលាម៉ោង ១:៣០នាទី​ នៅបន្ទប់ប្រជុំ លោក ឌៀប សីហា​ សាកលវិទ្យាធិការ​ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិក្សាមហាវិទ្យាល័យ​និងជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា​ ដេីម្បីបន្តប្រជុំពិនិត្យកែសម្រួលមុខវិជ្ជាសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៃមហាវិទ្យាល័យទាំងបី​។  អង្គប្រជុំបានបន្តពិភាក្សា​ ពិនិត្យ​ និងកែសម្រួលមុខវិជ្ជាសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ បណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្តល់ និងពិគ្រោះលើការអភិវឌ្ឍ​កម្មវិធីសិក្សា​។​ បន្ថែមពីនោះ លោកសាកលវិទ្យាធិការ​ បានណែនាំ​ និងលេីកយកនូវមុខវិជ្ជា​ល្អៗមួយចំនួនដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃអ្នកសិក្សា និងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន​ ដេីម្បីជាការជ្រេីសយកមុខវិជ្ជាទាំងនោះ​ មកធ្វេីការបណ្តុះបណ្តល​ក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ដេីម្បីជួយជំរុញនិងពន្លឿនឲ្យការពិភាក្សាលេីការធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពលេីមុខវិជ្ជា​សិក្សានេះកាន់តែប្រសេីរឡេីង។ 

ជាលទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំ​ លោកសាកលវិទ្យាធិការ​ បានផ្តោតសំខាន់​លេី​ ៣ចំនុចសំខាន់ៗ​ សម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារបន្តរៀបចំបន្ថែម​៖​ 

1. ណែនាំឲ្យគ្រប់មហាវិទ្យាល័យធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពលេី​ការរៀបចំ​ Programs Structure ទៅតាមទម្រង់របស់​ ASEAN-EU​ ដែលលោកបានបង្ហាញនិងណែនាំក្នុងអង្គប្រជុំ ដោយត្រូវរៀបចំទៅជាស្តង់ដាតែមួយដូចៗគ្នា​។ 

2. បានពិនិត្យ​ កែសម្រួល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែ​មលើមុខវិជ្ជាសិក្សា​ រួមមាន​ មុខវិជ្ជា​គោល​ និង​ មុខវិជ្ជាជ្រេីសរេីស​សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាទាំងបីកម្រិត របស់មហាវិទ្យាល័យនីមួយៗ​ ស្របតាមស្មារតីក្នុងអង្គប្រជុំណែនាំ។ 

3. បានបន្ថែមមុខវិជ្ជាជ្រេីសរេីសមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យទាំងអស់។ 

4. បានណែនាំគ្រប់មហាវិទ្យាល័យរៀបចំកែសម្រួលមុខវិជ្ជាសិក្សា ឲ្យរួចរាល់នៅដេីមសប្តាហ៍ក្រោយ​ ដេីម្បីស្នេីសុំប្រជុំឆ្លងការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត។