សិក្ខាសាលា ស្ដីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ

នៅថ្ងៃអង្គារ ១០ រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំកុរឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
សិក្ខាសាលា ស្ដីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សម្រាប់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ដើម្បីជំរុញការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវព្រមទាំងបង្កើនចំណេះដឹងដល់និស្សិតផងដែរ។