សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃសុក្រ ៤ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលា ស្ដីពី ការផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ ជូនសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ។