សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយរាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន GFGI

ថ្ងៃអង្គារ ៤ រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយរាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន GFGI បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះវិនិយោគក្នុងទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺជាការជួញដូរគន្លាតថ្លៃទៅលើរូបិយប័ណ្ណប្រទេស១ ធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណប្រទេ១ទៀតមានដូចជា ការជួញដូរមាស រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ ប្រេងឆៅ និងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតផ្សេង ។ល។