សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ បានចុះកិច្ចសហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ អ៊ូចូវ

ដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការចុះកិច្ចសហការរវាង​ សាកលវិទ្យាល័យ អ៊ូចូវ Wuzhou University ដែលតំណាងដោយ លោក Yang Ben សាកលវិទ្យាធិការ និង សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ តំណាងដោយលោកបណ្ឌិត ម៉ឹក គឹមស្រឿន នាយកសាខាភូមិភាគពាយ័ព្យ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នាទីក្រុង​ Nanning ខេត្ត​ Guangxi ប្រទេសចិន​៕