សាកលវិទ្យាល័យបៀលបា្រយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ វគ្គផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសៀវភៅណែនាំនិទ្ទេសបទក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដាជាតិ

ថ្ងៃ​ពុធ ៣ កើត ខែ​កត្តិក ឆ្នាំ​កុរ ឯក​ស័ក ពុទ្ធ​សករាជ ២៥៦៣ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​រៀបចំ វ​គ្គ​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្លឹមសារប​ណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី​សៀវភៅ​ណែនាំ​និទ្ទេសបទ​ក្នុង​ការអនុវត្ត​ស្តង់ដា​ជាតិ នៃ​ការ​ទទួលស្គាល់​គុណភាព​អប់​រំ​កម្ពុជា នឹង​ការធានា​គុណភាព​អប់​រំ​ផ្ទៃក្នុង ដោយ​មាន​ការចូលរួម​គ្រប់​ថ្នាក់ដឹកនាំ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រាយ​ទាំង​៨ សាខា​ខេត្ត​-​រាជធានី​។​

Cascading on Guidelines and Rubrics for National Standards for Accreditation of Higher Education Institutions at Headquarter of BBU.PP. 30-31 October 2019.