ពិធីប្រគល់បណ្ណ័សរសើរជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង បានប្រារព្វពិធីប្រគល់បណ្ណ័សរសើរជូននិស្សិត ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង