សាកល​វិទ្យា​ល័​យ​បៀ​ល​ប្រាយ សាខា​ខេត្តសៀមរាប តែងតែ​ជួប​ជុំគ្នា​ចែក​រំ​ឡែក​នូ​វ​ទ្រឹស្តី​ល្អៗ​ដែល​បាន​មកពី​ការអាន​និង​ការដកស្រង់​ចេញពី​សៀវភៅ​ល្បីៗ​ជា​ច្រេី​ន​

ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​សៅរ៍ ដែល​ជា​ថ្ងៃ​សម្រាក​ពី​ការសិក្សា​ក្នុង​ថ្នាក់​និស្សិត​មួយ​ក្រុម​របស់​សាកល​វិទ្យា​ល័​យ​បៀ​ល​ប្រាយ សាខា​ខេត្តសៀមរាប តែងតែ​ជួប​ជុំគ្នា​ចែក​រំ​ឡែក​នូ​វ​ទ្រឹស្តី​ល្អៗ​ដែល​បាន​មកពី​ការអាន​និង​ការដកស្រង់​ចេញពី​សៀវភៅ​ល្បីៗ​ជា​ច្រេី​ន​។ កម្មវិធី​ជួប​ជុំគ្នា​អាននេះ​ហៅថា ក្លឹប​អំណាន​សាកលវិទ្យា​ល័​យ​បៀ​ល​ប្រាយ ដែល​តែង​ធ្វេី​នៅ​រៀ​ង​រាល់ថ្ងៃ​សៅរ៍​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ម៉ោង​៨:៣០​ព្រឹក​-១០:៣០​ព្រឹក​។ កម្មវិធី​នេះ​មាន​គោលដៅ​លើកកំ​ពស់​ការអាន​របស់​យុវ​ជន​ផងដែរ​។​ ចង់​មាន​ភាពក្លាហាន ចង់​ក្លាយជា​មនុស្ស​ចូលចិត្ត​អាន និង​ចង់​ចេះ​អាន​ដោយ​វិភាគ​ស៊ីជ​ម្រៅ សូម​ចូលរួម​កម្មវិធី​អំណាន​របស់​បៀ​ល​ប្រាយ​។​